Kandydatka / Kandydat do prowadzenia punktu kawowego

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata do prowadzenia punktu kawowego (umowa – zlecenie)

Miejsce: Kino Praha, Warszawa ul. Jagiellońska 26

 

Czego oczekujemy od kandydatki/ kandydata:

 • doświadczenia w pracy jako barista,
 • aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • doświadczenia w obsłudze systemu POS,
 • dyspozycyjności (system zmianowy),
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • doświadczenie w prowadzeniu punktu kawowego, obsługi barku będzie dodatkowym atutem.

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja – punkt kawowy” do dnia 14 lutego 2020 r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego ogłoszonego w dniu 29 stycznia  2020 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną trwale zniszczone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 8. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO.