Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji
(Dział ten składa się trzech Zespołów: Marketingu, Komunikacji, Sprzedaży)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 26

Zakres zadań:

 • budowanie marki Teatru, promocja jego działalności (także kinowej – Kino Praha), kreowanie pozytywnego wizerunku oraz kształtowanie relacji z publicznością;
 • tworzenie, wdrażanie i realizacja strategii marketingowej, komunikacyjnej oraz sprzedażowej Teatru;
 • opracowywanie, wdrażanie oraz kontrola planów marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży,
 • zarządzanie magazynem wydawnictw, wydawnictw płytowych i materiałów promocyjnych Teatru,
 • prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi sprzedaż biletów i wydawnictw;
 • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, komunikacyjnych, sprzedażowych oraz wyciąganie i wdrażanie wniosków;
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Marketingu i Komunikacji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Teatru;
 • pozyskiwanie sponsorów i mecenasów do przedsięwzięć Teatru oraz sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją umów i zobowiązań względem sponsorów i mecenasów Teatru;
 • pozyskiwanie partnerów do współpracy przy sprzedaży biletów, powierzchni na ekspozycję reklamową;
 • utrzymywanie kontaktów z mediami;
 • zarzadzanie i nadzór nad:
  • pracą podległego personelu trzech podległych zespołów: marketingu, komunikacji, sprzedaży,
  • zawieranymi umowami i kontrola ich realizacji,
  • punktem informacyjnym i kasą biletową,  
  • prowadzeniem profili na portalach społecznościowych i zamieszczaniem informacji
   na branżowych portalach społecznościowych i stronach internetowych,
  • tworzeniem materiałów wizualnych, m.in. nad przygotowaniem graficznym plakatów, programów, zdjęć i ogłoszeń prasowych, we współpracy z grafikami, fotografami; przekazywanie powstałych materiałów do publikacji,
  • działaniami związanymi z produkcją i zakupem materiałów promocyjnych i reklamowych,
  • tworzeniem i podtrzymywaniem relacji z pozyskanymi klientami i grupami odbiorców,
  • prowadzeniem newslettera,
  • prowadzeniem spraw z zakresu obsługi widowni,
  • wykorzystaniem przestrzeni Kina Praha przeznaczonej dla widzów i klientów Teatru
   (w tym przygotowywaniem ofert najmu, organizacją wynajmów, eventów, spotkań),
  • prowadzeniem kawiarni Kiepura Cafe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane w obszarze: nauk humanistycznych, komunikacji, kulturoznawstwa, marketingu, zarządzania, rozwoju publiczności);
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu/ komunikacji i/lub promocji, w tym minimum 3 letnie w instytucjach kultury (mile widziane w teatrze);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • dobra znajomość j. angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wiedza o stołecznym rynku artystyczno/kulturalnym;
 • wiedza o lokalnym rynku medialnym;
 • umiejętność wykorzystywania nowych technologii w działalności promocyjnej i marketingowej;
 • znajomość nowoczesnych kanałów komunikacji;
 • umiejętność formułowania i wdrażania strategii oraz celów;
 • praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów promocji i komunikacji;
 • swoboda w wystąpieniach publicznych - umiejętność prowadzenia prezentacji, moderowania dyskusji;
 • kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie;
 • wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji;
 • umiejętność budowania zespołu, delegowania zadań i odpowiedzialności;
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • pracę w zadaniowym systemie czasu pracy;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole;
 • pracę w instytucji z ponad piętnastoletnią tradycją;
 • możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

Zgłoszenia:

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl w tytule wiadomości wpisując: „Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji – Imię i nazwisko” do dnia 23 sierpnia 2021 r. 
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Działu Marketingu i Komunikacji, ogłoszonego w dniu 30 lipca 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania  danych, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.