Tenor – śpiewak / mniejsza rola mówiona

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje do spektaklu operetkowego
"Kraina uśmiechu’"

Tenor – śpiewak / mniejsza rola mówiona

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyspozycyjności w dniach: 11.04.2023 r.  – 18.05.2023 r., 16.06.2023 r. (próby)
  19.05.2023 r., 20.05.2023 r., 21.05.2023 r. 26.05.2023 r. 27.05.2023 r., 28.05.2023 r., 17.06.2023 r., 18.06.2023 r. (spektakl).
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • doświadczenie sceniczne mile widziane.

Oferujemy:

 • umowę cywilno-prawną,
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia należy kierować na adres sekretariatu MTM drogą mailową na adres: biuro@mteatr.pl
  z dopiskiem w temacie maila: „KRAINA UŚMIECHU” do dnia 22 marca 2023 r.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • CV Kandydata z aktualnym zdjęciem,
 • przynajmniej jedno dowolne nagranie video wykonywanego utworu muzycznego (również amatorskie) najlepiej opublikowane w serwisie internetowym tj. YouTube (dopuszczalny link ukryty), nie dłuższe niż 5 min.
 1. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 2. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego w spektaklu operetkowym ,,Kraina uśmiechu’’, ogłoszonego w dniu 14 marca 2023 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”  

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.