Specjalista lub Koordynator w Dziale Marketingu i Komunikacji w Zespole Sprzedaży

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatek/ kandydatów do pracy:

w Dziale Marketingu i Komunikacji
w Zespole Sprzedaży
na stanowisku: specjalista lub koordynator

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 26

Zakres zadań:

 • opracowywanie i realizowanie strategii sprzedażowej;
 • prowadzenie sprzedaży i dokonywanie rezerwacji biletów na m.in: spektakle, koncerty, seanse filmowe i wydarzenia specjalne;
 • prowadzenie sprzedaży towarów i produktów m.in: programów, wydawnictw, gadżetów promocyjnych;
 • monitorowanie frekwencji na spektaklach, koncertach, seansach filmowych i wydarzeniach specjalnych itp. oraz przekazywanie informacji w celach sprawozdawczych do odpowiednich komórek organizacyjnych oraz zlecanie badań publiczności podmiotom zewnętrznym;
 • pozyskiwanie partnerów do współpracy przy sprzedaży biletów, wydawnictw, udostępniania powierzchni na ekspozycję reklamową i do promocji Teatru;
 • prowadzenie obsługi fiskalnej, w tym rozliczenia sprzedanych biletów, towarów oraz produktów, sporządzanie zestawień sprzedaży, raportów dziennych i miesięcznych;
 • prowadzenie Punktu Informacyjnego i kasy biletowej;
 • zapewnienie bileterów i obsługi widowni oraz obsługi kawiarni Kiepura Cafe;
 • tworzenie i aktualizacje list adresowych pozyskanych grup odbiorców i gości specjalnych; podtrzymywanie i dbałość o pozytywne relacje z pozyskanymi klientami, grupami odbiorców;
 • rozsyłanie zaproszeń, dostarczanie specjalnych materiałów promocyjnych do wybranych grup odbiorców, prowadzenie newslettera;
 • zarządzanie wykorzystaniem foyer i wszystkich przestrzeni przeznaczonych dla widzów i klientów Teatr (w tym przygotowywaniem ofert najmu, organizacją wynajmów, eventów, spotkań);
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością dodatkową Teatru, w tym prowadzenie kawiarni Kiepura Cafe (dotyczy koordynatora);
 • organizacja i podział merytorycznych zadań pomiędzy współpracownikami Zespołu (dotyczy koordynatora).

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie aktywnej sprzedaży wydarzeń kulturalnych;
 • w przypadku koordynatora – doświadczenie w koordynacji zadań zespołu;
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;
 • znajomość rynku instytucji kultury – szczególnie cenne w zakresie teatrów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość systemu rezerwacyjnego Iksoris;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. B – mlie widziane.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole.

Zgłoszenia:

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl z dopiskiem:
  „Dział Marketingu i Komunikacji – Zespół Sprzedaży – Imię i Nazwisko” do dnia 23 sierpnia 2021 r. 

  Dopuszcza się aplikowanie na kilka stanowisk alternatywnie. Wówczas prosimy o podanie w liście motywacyjnym listy preferencji wyboru.
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Marketingu i Komunikacji – Zespół Sprzedaży, ogłoszonego w dniu 30 lipca 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”  

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.