Referent / Specjalist / Starszy Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatów na stanowisko Referenta / Specjalisty / Starszego Specjalisty w Dziale Organizacji i Kadr.

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów)

Szukamy osoby zorganizowanej, skrupulatnej, systematycznej, punktualnej, lubiącej pracę zespołową.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • organizacja obiegu korespondencji i dokumentów;
 • organizacja obiegu aktów prawa wewnętrznego w Teatrze;
 • obsługa telefoniczna biura;
 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora;
 • organizacja i obsługa narad i spotkań oraz przygotowywanie z nich protokołów;
 • prowadzenie rejestrów: umów, zleceń pełnomocnictw i innych;              
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi teleinformatycznej Teatru;
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiadaniem na pisma powołujące się na tryb określony w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 • prowadzenie rejestru i spraw w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków;
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją Rejestru Instytucji Kultury;
 • inne prace zlecone wynikające z organizacji i obsługi biura Teatru.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie/wyższe;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z administracją  lub/ i  organizacją biura – min. 1 rok;
 • bardzo dobra organizacja pracy i znajomość obsługi narzędzi biurowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji;
 • wysoka kultura osobista, znajomości protokołu dyplomatycznego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów prawa dotycząca: przepisów kancelaryjnych i archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej), działalności kulturalnej, ochrony i przetwarzania danych osobowych, dostępu do informacji publicznej - będzie dodatkowym atutem.

 

OFERUJEMY

 • umowę o pracę, 1/1 etatu,
 • ciekawą i dynamiczną pracę w instytucji kultury w młodym zespole.


ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres e – mail:  biuro@mteatr.pl  z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Organizacji i Kadr” do dnia 16 marca 2020 roku.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Referenta / Specjalisty / Starszego Specjalisty w Dziale Organizacji i Kadr, ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. Administratora Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną trwale zniszczone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 8. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.