REKRTUACJA: SPECJALISTA/ GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA/ GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów)

Zakres zadań:

 • Utrzymywanie kontaktów z mediami, portalami branżowymi w zakresie informacji o Teatrze 
  i promocji jego działań,
 • Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowych,
 • Opracowywanie oraz realizowanie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Marketingu 
  i Organizacji Widowni strategii promocyjnej Teatru,  
 • Opracowywanie tekstów prasowych dla mediów,
 • Opracowywanie ofert patronackich nad przedsięwzięciami realizowanymi w Teatrze,
 • Wprowadzanie informacji o Teatrze na portale społecznościowe związane z działalnością kulturalną,
 • Redagowanie i uaktualnianie strony internetowej Teatru i dedykowanych stron projektom artystycznym Teatru,  
 • Organizowanie i nadzór nad tworzeniem materiałów wizualnych, m.in. nad przygotowaniem graficznym plakatów, programów, zdjęć i ogłoszeń prasowych, we współpracy z grafikami, fotografami; przekazywanie powstałych materiałów do publikacji,
 • Dokumentowanie wydarzeń z udziałem Teatru,
 • Zarządzanie magazynem materiałów reklamowych, gadżetów i wydawnictw płytowych Teatru,
 • Prowadzenie sprzedaży i dokonywanie rezerwacji biletów na spektakle i koncerty wystawiane w Teatrze, monitorowanie frekwencji na spektaklach i koncertach,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi sprzedaż biletów i wydawnictw,
 • Pozyskiwanie partnerów do współpracy przy sprzedaży biletów na spektakle, powierzchni na ekspozycję reklamową,
 • Pozyskiwanie sponsorów i mecenasów do przedsięwzięć Teatru.  

 

Wymagania:

 • Znajomość narzędzi PR i marketingowych,
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  (znajomość specyfiki działań instytucji kultury będzie dodatkowym atutem),
 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Marketingu i Organizacji Widowni” do dnia 11 października 2018 r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty/ Głównego Specjalisty w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni, ogłoszonego w dniu 27 września 2018 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną, której treść dostępna jest w linku jak niżej:

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania  danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: 22 2435484

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij