Specjalista w Dziale Marketingu i Komunikacji w Zespole Komunikacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatek/ kandydatów do pracy
w Dziale Marketingu i Komunikacji

Zespół Komunikacji
na stanowisku: specjalista

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 26

Zakres zadań:

 • opracowywanie i realizowanie strategii komunikacyjnej Teatru;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem wizerunku Teatru;
 • utrzymywanie kontaktów z mediami;
 • opracowywanie informacyjnych tekstów prasowych dla mediów oraz tekstów
  do publikacji informacyjnych i reklamowych;
 • prowadzenie profili na portalach społecznościowych i zamieszczanie informacji na branżowych portalach społecznościowych;
 • zapewnienie obsługi medialnej wydarzeń artystycznych;
 • pozyskiwanie patronatów nad przedsięwzięciami;
 • pozyskiwanie sponsorów i mecenasów do przedsięwzięć oraz sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją umów i zobowiązań względem sponsorów i mecenasów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;  
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu, komunikacji, PR, (w tym mile widziane minimum 1,5 roczne w obszarze kultury);
 • łatwość w formułowaniu myśli, umiejętność redagowania różnorodnych tekstów;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność również w weekendy;
 • umiejętność wykorzystywania nowych technologii w działalności promocyjnej i komunikacyjnej;
 • znajomość funkcjonowania profili społecznościowych;
 • znajomość stołecznego rynku instytucji kultury (szczególnie teatrów);
 • umiejętność formułowania i wdrażania strategii oraz celów;
 • kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie;
 • wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność;
 • otwartość;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole.

Zgłoszenia

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl z dopiskiem:
  „Dział Marketingu i Komunikacji – Imię i Nazwisko” do dnia 12 sierpnia 2022 r.
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Marketingu
i Komunikacji – Zespół Komunikacji, ogłoszonego w dniu 8 lutego 2022 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”  

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.