Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko

Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

(umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

 

Miejsce pracy Działu Produkcji i Koordynacji:
SCENA TEATRALNA: ul. Jagiellońska 26, Warszawa (Praga)
oraz inne miejsca związane z realizacją projektów artystycznych na terenie woj. Mazowieckiego

Zakres zadań:

 • koordynowanie produkcji i realizacji projektów artystycznych z uwzględnieniem przepływu informacji pomiędzy wszystkimi jej realizatorami (dotyczy zarówno spektakli teatralnych jak i wydarzeń zamkniętych dla podmiotów zewnętrznych);
 • sporządzanie harmonogramów prób oraz realizacji poszczególnych projektów artystycznych;
 • organizacja pracy zespołów artystycznych,
 • realizowanie zapotrzebowania technicznego i zapewnienie środków inscenizacyjnych do poszczególnych projektów artystycznych;
 • przygotowywanie projektów umów niezbędnych do realizacji wydarzeń artystycznych;
 • prowadzenie dokumentacji przygotowania i realizacji projektów artystycznych Teatru;
 • współpraca ze Stowarzyszeniem ZAIKS oraz innymi organizacjami praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad postanowieniami i rozliczaniem umów licencyjnych.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (znajomość specyfiki działań instytucji kultury będzie dodatkowym atutem);
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (pozwalająca na swobodną komunikację
  z zagranicznymi artystami, realizatorami);
 • dyspozycyjność również popołudniami w weekendy i święta;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista;
 • dbałość o szczegóły;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność;
 • wykształcenie wyższe (mile widziane);
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole.

Zgłoszenia

 1. CV należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl z dopiskiem: „Specjalista – Dział Produkcji
  i Koordynacji’’ do dnia 31 marca 2023 r.
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Produkcji i Koordynacji, ogłoszonego w dniu 6 marca 2023 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”  

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.