Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko

 

Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 26 (dawne Kino Praha)

 

Zakres zadań:

 • Pozyskiwanie nowych Widzów indywidualnych i grupowych,
 • Przygotowywanie ofert sprzedażowych,
 • Aktywna sprzedaż wydarzeń kulturalnych,
 • Rozwijanie kanałów dystrybucji biletów,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi sprzedaż biletów.

 

Wymagania:

 

 • Doświadczenie w zakresie aktywnej sprzedaży wydarzeń kulturalnych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość rynku teatralnego,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Znajomość systemu rezerwacyjnego Iksoris,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat lub ½ etatu,
 • ciekawą i dynamiczną pracę w instytucji kultury w młodym zespole.

 

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem:
„Rekrutacja Dział Marketingu i Organizacji Widowni” do dnia 12 marca 2021 r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Marketingu
i Organizacji Widowni, ogłoszonego w dniu 26 lutego 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną, której treść dostępna jest w linku jak niżej:

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania  danych, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.