Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko: Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów) oraz miejsca związane z realizacją projektów artystycznych na terenie woj. Mazowieckiego

 

Zakres zadań:

 • koordynowanie produkcji i realizacji projektów artystycznych z uwzględnieniem przepływu informacji pomiędzy wszystkimi jej realizatorami;
 • realizowanie zapotrzebowania technicznego i zapewnienie środków inscenizacyjnych na próby do poszczególnych projektów artystycznych i ich realizację na podstawie zlecenia przekazanego przez wykonawców lub realizatorów;
 • tworzenie harmonogramów prób oraz realizacji poszczególnych projektów artystycznych w uzgodnieniu z wykonawcami, realizatorami, jak też wszystkimi stronami, których dotyczy realizacja przedsięwzięcia;
 • przygotowywanie projektów umów z partnerami współorganizującymi z Teatrem projekty artystyczne oraz z artystami i innymi realizatorami tychże wydarzeń;
 • prowadzenie dokumentacji przygotowania i realizacji projektów artystycznych Teatru;
 • zgłaszanie pozycji repertuarowych do Stowarzyszenia ZAIKS lub innych organizacji praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad postanowieniami i rozliczanie umów licencyjnych, dopilnowywanie spraw w zakresie praw autorskich;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych.

 

Wymagania:

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  (znajomość specyfiki działań instytucji kultury będzie dodatkowym atutem),
 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Produkcji  i Koordynacji” do dnia 14 lutego 2020 r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji, ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2020 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. Administratora Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną trwale zniszczone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 8. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO.