Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracji i Inwestycji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: 

Specjalista ds. zamówień publicznych w  Dziale Administracji i Inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brzeska 12  

Zakres zadań:

 • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru;
 • odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Teatr;
 • publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • udzielanie wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ścisła współpraca z tymi komórkami w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • prowadzenie rejestru wniosków finansowych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • opracowywanie, kompletowanie i przechowywanie oryginałów dokumentów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych przez Teatr zamówieniach publicznych oraz sprawozdań o udzielanych przez Teatr zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Teatrze;
 • monitorowanie zmian w zakresie przepisów dotyczących ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, które swoim zakresem kształcenia obejmowały zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi lub dowolnie ukończony kierunek studiów wyższych oraz odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych (w tym najnowszych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.);
 • minimum 5 - cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych
  po stronie zamawiającego (w tym mile widziane – w instytucji kultury);
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • ciekawą i dynamiczną pracę w instytucji kultury w młodym zespole.

 

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja – Dział Administracji
i Inwestycji” do dnia 9 maja 2021 r.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną, której treść dostępna jest w linku jak niżej:

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania  danych, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.