Sprzedaż samochodu służbowego - Opel Astra Kombi

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Goplańskiej 42 w Warszawie ogłasza sprzedaż samochodu służbowego marki:

OPEL ASTRA Kombi, nr rejestracyjny W0 TEATR; rok produkcji 2005; pojemność 1686 cm3; przebieg 178 179,00 km; zarejestrowany jako samochód osobowy; stan techniczny – do naprawy (ekspertyza w załączeniu).

Cena wywoławcza 2100,00 zł. (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100)

Samochód można oglądać w siedzibie Sprzedającego przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 w dniach 27.11.2020 r. do 4.12.2020 r.

Sprzedający wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację (formularz ofertowy, wzór umowy- załącznik nr 2) można również pobrać w siedzibie Sprzedającego.

Ofertę potwierdzającą zakup należy składać do dnia 9.12.2020 r. do godz. 12.00 na adres
e-mail: biuro@mteatr.pl lub w siedzibie Sprzedającego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 42.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby firmy

- numery NIP lub REGON

- datę sporządzenia oferty,

- podpisany wzór umowy,

- proponowaną cenę zakupu,

- oświadczenie, że osoba zainteresowana zapoznała się ze stanem przedmiotu sprzedaży,

- nr telefonu.

Kryterium oceny ofert:

Najwyższa cena za samochód, jednak nie niższa niż cena wywoławcza.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Wybór oferty nastąpi w dniu 9.12.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Sprzedającego.

Informację można uzyskać pod nr tel. 502 170 061, w godz. 9.00 -15.00, od poniedziałku do piątku.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Opinia Rzeczoznawcy z Firmy DEKRA