Zobacz także
Teatr
Zespół
Aktualności
Kontakt

Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: +48 795 127 921

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij

Inwestycje

DOTACJA CELOWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2023 R. W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH ORAZ KONSOLETY OŚWIETLENIOWEJ NA POTRZEBY REALIZACJI WYJAZDOWEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY”

Zakup i dostawa: 1 zestawu mobilnego oświetlenia scenicznego składającego się z 6 szt. ruchomych głów typu spot oraz 4 szt. ruchomych głów typu wash oraz 1 sztuki konsolety oświetleniowej w całości został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej, w wysokości 475 916,25 zł w roku 2023.

Zakup przyczynił się do obniżenia kosztów Teatru w zakresie realizacji działalności poza salą teatralną w lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 26, co umożliwiło rozszerzenie działalności wyjazdowej (szczególnie na terenie województwa Mazowieckiego) oraz o salę nr 1 i foyer w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 26.
Nowoczesne technologie to lepszy efekt wizualny spektakli, szersze możliwości realizacji koncepcji i wizji artystycznych. Pozytywne wrażenie i odbiór wydarzeń artystycznych przez naszą publiczność przełoży się na promowanie Teatru na Mazowszu. Uczestnictwo w kulturze to inspirowanie i wzbogacanie osobistej kreatywności, aktywności, wyobraźni oraz rozbudzenie, rozwijanie indywidualnej i grupowej aktywności twórczej.

 

 

DOTACJA CELOWA Z DNIA 19 LIPCA 2023 R. W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY”

Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności statutowej Teatru w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 145 365,48 zł w sierpniu 2023 roku.
Na zestaw składają się: przenośny system kolumnowy z wbudowanym mikserem, akumulatorowy zestaw głośnikowy, odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych, nadajnik bezprzewodowy typu bodypack, mikrofon nagłowny, nadajnik bezprzewodowy typu handheld, kabel połączeniowy do anten, podwójna ładowarka do nadajników systemu bezprzewodowego oraz cyfrowa konsoleta foniczna z bezprzewodowy punktem dostępowym, tablet do sterowania konsolety fonicznej, statyw mikrofonowy, statyw głośnikowy, a także caserack z akcesoriami oraz  pokrowiec na akumulatorowy system głośnikowy, pokrowiec na przenośny system kolumnowy i okablowanie połączeniowe – zestaw połączeniowy. Cały zestaw skompletowany jest w skrzyni transportowej.

Zakup przyczynił się do obniżenia bieżących kosztów Teatru z uwagi na wynajmowanie do tej pory mobilnego sprzętu nagłośnieniowego. Realizacja zadania przyczyniła się także do organizowania kameralnych spotkań z publicznością, czy prelegentami paneli dyskusyjnych na tematy związane z kulturą. Posiadanie przenośnego sprzętu nagłośnieniowego pozwoli przyciągnąć do Teatru różne grupy odbiorców poprzez rozszerzenie oferty o spotkania autorskie, spotkania z twórcami.


 

DOTACJA CELOWA Z DNIA 25 MAJA 2022 R. W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZAKUP I DOSTAWA WYTWORNICY MGŁY SCENICZNEJ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY.

Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby statutowej działalności Teatru w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 23 985,00 zł w roku 2022.

Zrealizowany zakup wyższej generacji i jakości pozwoli na bardziej spektakularne efekty na scenie. Zakupiona wytwornica mgły przystosowana jest do pracy ciągłej, dającej najwyższej jakości, niemal niewidoczną mgłę, która znakomicie uwidacznia wiązki świetlne. Posiadanie takiego urządzenia przyczyni się do realizacji większej liczby przedsięwzięć artystycznych. Efekt uzyskiwany dzięki użyciu zakupionej wytwornicy doceniany jest przez reżyserów światła jak i widzów naszego Teatru w odbiorze przedsięwzięć artystycznych.

 

 

DOTACJA CELOWA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2022 W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA PN.: „REMONT FORTEPIANU FIRMY BECKER NR 13999”
Remont fortepianu „Becker” został w całości sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 54 735,00 zł w roku 2022.

Prace remontowo -renowacyjne i konserwatorskie fortepianu miały na celu zatrzymać pogłębiający się naturalny proces degradacji instrumentu. Koniecznym było przeprowadzenie procesu renowacji, poprzez wymianę uszkodzonych lub zniszczonych elementów i mechanizmów w celu przywrócenia sprawności użytkowej fortepianu na potrzeby mini koncertów Mazowieckiego Teatru Muzycznego we foyer Teatru. Prace konserwatorskie i renowacyjne fortepianu uwzględniły jego indywidualny charakter oraz walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania remontowo-renowacyjne podjęte przez Wykonawcę przywróciły mu właściwe walory estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu remontu i pozwoliły na jego wyeksponowanie we foyer Teatru. Przywrócono sprawność instrumentarium i funkcję użytkową.

Galeria (autor zdjęć: Michał Kamiński)


 

DOTACJA CELOWA Z DNIA 25 MAJA 2022 W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY”

Zakup i dostawa ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz skrzyniami transportowym typu case i konstrukcją na potrzeby statutowej działalności Teatru w całości został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 945 378,41 zł w roku 2022.

Zakupione ekrany ledowe tworzą własną scenografię cyfrową w spektaklach teatralnych Mazowieckiego Teatru Muzycznego, jakiej do tej pory nie było lub ekrany były wynajmowane. Zakup jest odpowiedzią na konieczność uzyskania głębi na niewielkiej scenie, jaką stworzył Teatr w największej sali kinowej dawnego kina PRAHA. Dzięki zastosowaniu ekranów LED wizualizacje na nich wyświetlane pozwolą Widzowi przenieść się w przestrzenie, których niejedna scena nie mogłaby pomieścić. Dodatkowo ekrany, które zajmują niewiele miejsca, po ustawieniu na scenie stworzą dodatkową przestrzeń zakulisową dla solistów i muzyków bez uszczerbku na jakości scenografii współtworzącej spektakl. Mobilność modułów LED pozwoli na wykorzystanie ich także w spektaklach wyjazdowych w innych miejscach Mazowsza.

Galeria

  

DOTACJA CELOWA Z DNIA 25 MAJA 2022 R. W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

Zakup i dostawa obejmujące swym zakresem: głowicę inteligentną typu profile (6 szt.); głowicę inteligentną typu wash (4 szt.) oraz spot prowadzący (1 szt.) na potrzeby działalności statutowej Teatru w całości został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 278 816,40 zł w roku 2022.

Zakup przyczynił się do obniżenia bieżących kosztów Teatru jak i obniżenia kosztu kolejnych premier oraz wznawianych spektakli z uwagi na wynajmowanie do tej pory tego typu urządzeń oświetleniowych. Realizacja zadania przyczyniła się także do: częściowej rezygnacji z oświetlenia żarowego (co przełoży się na niższe zużycie prądu), rozwoju własnej repertuarowej oferty Teatru (większa liczba własnych nowoczesnych i innowacyjnych produkcji), dotarcia do szerszego grona odbiorców, zastosowania najnowszych technologii oraz w pełni energooszczędnych rozwiązań ledowych zakupionego sprzętu zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Galeria

 

DOTACJA CELOWA Z 28 października 2021 W RAMACH DOFINANSOWANIA PROJEKTU PN.: MODERNIZACJA KINA PRAHA POPRZEZ ZAKUP PROCESORA DŹWIĘKU” REALIZOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ NA ROK 2021 Z PROGRAMU OPERACYJNEGO IV: ROZWÓJ KIN; PRIORYTET I, MODERNIZACJA KIN

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z uwagi na rozwój działalności kinowej i konieczność dostosowania kina Praha do cyfrowego standardu oraz w celu dostosowania do cyfrowego standardu wyświetlania filmów i wykorzystania pełni możliwości posiadanego (od września 2020 r.) nowoczesnego cyfrowego projektora Barco SP4K-12C zakupił kinowy cyfrowy procesor dźwięku wielokanałowego oferujący pełne wsparcie formatów cyfrowych.

Zakupiony procesor będący sercem systemu nagłośnienia zapewni możliwość bezstratnego odtwarzania dźwięku bezpośrednio w formie cyfrowej i we wszystkich obowiązujących na świecie formatach dźwięku kinowego (m.in. Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Surround 7.1), dzięki czemu dystrybucja dźwięku będzie charakteryzować się wiernością reprodukcji bardzo dynamicznej i optymalnej jakościowo cyfrowej ścieżki dźwiękowej. Ponadto nowoczesny procesor dźwięku umożliwi dowolną konfigurację i zapewni również odpowiednią dystrybucję dźwięku analogowego i cyfrowego z zewnętrznych źródeł sygnału. Zakup przyczyni się to tego, że brzmienie ścieżek dźwiękowych będzie lepiej docierało do każdego miejsca na widowni i wraz z obrazem emitowanym z projektora najnowszej technologii stworzy audio-wizualny realizm i pozwoli na doświadczenie nowych wrażeń zmysłowych przez widzów naszego kina.

Zakup sfinansowano dzięki środkom budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej oraz w 70% środków kwalifikowanych z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Całkowita wartość projektu:                  24 823,86 PLN, w tym:

środki Województwa Mazowieckiego:         8 678,26 PLN

środki PISF:                                                14 127,40 PLN

środki własne:                                              2 018,20 PLN

 

DOTACJA CELOWA Z 17 WRZEŚNIA 2020 W RAMACH DOFINANSOWANIA PROJEKTU PN.: „CYFRYZACJA SALI KINOWEJ W KINIE PRAHA W WARSZAWIE” REALIZOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ NA ROK 2020 PO ROZWÓJ KIN, PRIORYTET II CYFRYZACJA KIN

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z uwagi na rozwój działalności kinowej i konieczność dostosowania kina Praha do cyfrowego standardu wyświetlania filmów w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie” zakupił w 2020 roku sprzęt do projekcji cyfrowych w standardzie DCI – projektor kinowy BARCO SP4K-12C wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym do poprawnego funkcjonowania systemu kinotechnicznego.

Zakup sfinansowano dzięki środkom budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej oraz w 50% środków kwalifikowanych z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z Programu Operacyjnego IV: Rozwój Kin; Priorytet: II, Cyfryzacja kin.

Całkowita wartość projektu:                  387 450,00 PLN, w tym:

środki Województwa Mazowieckiego:       205 947,00 PLN

środki PISF:                                               150 000,00 PLN

środki własne:                                              31 503,00 PLN

Galeria

Projektor BARCO SP4K-12C

 

DOTACJA CELOWA Z 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R. NA ARANŻACJĘ SALI KINOWEJ NR 2 W KINIE PRAHA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI TEATRALNEJ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 150.000,00 zł sala kinowa została przystosowana do prowadzenia działalności teatralnej w Kinie Praha. Dzięki tej inwestycji Teatr będzie mógł rozwijać swoją działalność teatralną.

Galeria

Elementy nowej aranżacji sali kinowej 

Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 1
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 2
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 3
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 4
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 5

 

DOTACAJA CELOWA Z 4 LIPCA 2019 R. NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu  Województwa Mazowieckiego w wysokości 110.000 zł zakupiony został samochód osobowy Seat Leon na potrzeby działalności statutowej Teatru. Pojazd będzie służył do transportu artystów, pracowników teatru i obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Mazowsza i poza nim.  Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł rozwijać swoją działalność .

Galeria

Samochód osobowy Seat Leon

Seat Leon - zdjęcie przodu samochodu
Seat Leon - zdjęcie tyłu samochodu

 

 

DOTACJA Z 13 GRUDNIA 2018 R. NA ZAKUP I INSTALACJĘ SERWERA RACK’OWEGO.

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 139 644,36 zł zakupiony i zainstalowany został serwer rack’owy. Dzięki zakupionemu serwerowi Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury zwiększył bezpieczeństwo przetwarzanych i archiwizowanych danych, jednocześnie poprawiając stabilność systemu.

Galeria

Serwer rack'owy

Serwer rack'owy - zdjęcie 1
Serwer rack'owy - zdjęcie 2
Serwer rack'owy - zdjęcie 3

 

DOTACJA Z 13 MARCA 2018 R. NA ZAKUP FORTEPIANU CYFROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000 zł zakupiony został fortepian cyfrowy YAMAHA CLP-655GP. Dodatkowo instrument wyposażony jest w futerał ochronny i siedzisko dwuosobowe. Dzięki zakupionemu instrumentowi organizacja wydarzeń kulturalnych będzie niezależna od potrzeby wynajęcia instrumentu oraz strojenia od zewnętrznych usługodawców.

Galeria

Fortepian cyfrowy

Fortepian cyfrowy - zdjęcie 1
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 2
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 3
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 4
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 5
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 6

 

DOTACJA Z 14 SIERPNIA 2017 R. NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU BUS

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 130.000 zł zakupiony został samochód typu bus, marki Peugeot Boxer. Pojazd będzie służył do przewozu osób (pracowników teatru, współrealizatorów, artystów i wykonawców) oraz scenografii, rekwizytów i przedmiotów niezbędnych do realizacji wydarzeń. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować działania kulturalne na terenie Mazowsza. 

Galeria

Samochód osobowy typu BUS

Zdjęcie busa - prawy bok
Zdjęcie busa - lewy przód
Zdjęcie busa - prawy przód
Zdjęcie busa - lewy tył
Zdjęcie busa - prawy tył