Zobacz także
Teatr
Zespół
Aktualności
Kontakt

Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: +48 795 127 921

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij

Inwestycje

DOTACJA CELOWA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2022 W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA PN.: „REMONT FORTEPIANU FIRMY BECKER NR 13999”
Remont fortepianu „Becker” został w całości sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 54 735,00 zł w roku 2022.

Prace remontowo -renowacyjne i konserwatorskie fortepianu miały na celu zatrzymać pogłębiający się naturalny proces degradacji instrumentu. Koniecznym było przeprowadzenie procesu renowacji, poprzez wymianę uszkodzonych lub zniszczonych elementów i mechanizmów w celu przywrócenia sprawności użytkowej fortepianu na potrzeby mini koncertów Mazowieckiego Teatru Muzycznego we foyer Teatru. Prace konserwatorskie i renowacyjne fortepianu uwzględniły jego indywidualny charakter oraz walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania remontowo-renowacyjne podjęte przez Wykonawcę przywróciły mu właściwe walory estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu remontu i pozwoliły na jego wyeksponowanie we foyer Teatru. Przywrócono sprawność instrumentarium i funkcję użytkową.

Galeria (autor zdjęć: Michał Kamiński)

 

DOTACJA CELOWA Z DNIA 25 MAJA 2022 W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „ZAKUP ŚCIANY VIDEO WYKONANEJ W TECHNOLOGII PRZENOŚNYCH EKRANÓW LED NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY”

Zakup i dostawa ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz skrzyniami transportowym typu case i konstrukcją na potrzeby statutowej działalności Teatru w całości został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 945 378,41 zł w roku 2022.

Zakupione ekrany ledowe tworzą własną scenografię cyfrową w spektaklach teatralnych Mazowieckiego Teatru Muzycznego, jakiej do tej pory nie było lub ekrany były wynajmowane. Zakup jest odpowiedzią na konieczność uzyskania głębi na niewielkiej scenie, jaką stworzył Teatr w największej sali kinowej dawnego kina PRAHA. Dzięki zastosowaniu ekranów LED wizualizacje na nich wyświetlane pozwolą Widzowi przenieść się w przestrzenie, których niejedna scena nie mogłaby pomieścić. Dodatkowo ekrany, które zajmują niewiele miejsca, po ustawieniu na scenie stworzą dodatkową przestrzeń zakulisową dla solistów i muzyków bez uszczerbku na jakości scenografii współtworzącej spektakl. Mobilność modułów LED pozwoli na wykorzystanie ich także w spektaklach wyjazdowych w innych miejscach Mazowsza.

Galeria

  

DOTACJA CELOWA Z DNIA 25 MAJA 2022 R. W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

Zakup i dostawa obejmujące swym zakresem: głowicę inteligentną typu profile (6 szt.); głowicę inteligentną typu wash (4 szt.) oraz spot prowadzący (1 szt.) na potrzeby działalności statutowej Teatru w całości został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 278 816,40 zł w roku 2022.

Zakup przyczynił się do obniżenia bieżących kosztów Teatru jak i obniżenia kosztu kolejnych premier oraz wznawianych spektakli z uwagi na wynajmowanie do tej pory tego typu urządzeń oświetleniowych. Realizacja zadania przyczyniła się także do: częściowej rezygnacji z oświetlenia żarowego (co przełoży się na niższe zużycie prądu), rozwoju własnej repertuarowej oferty Teatru (większa liczba własnych nowoczesnych i innowacyjnych produkcji), dotarcia do szerszego grona odbiorców, zastosowania najnowszych technologii oraz w pełni energooszczędnych rozwiązań ledowych zakupionego sprzętu zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Galeria

 

DOTACJA CELOWA Z 28 października 2021 W RAMACH DOFINANSOWANIA PROJEKTU PN.: MODERNIZACJA KINA PRAHA POPRZEZ ZAKUP PROCESORA DŹWIĘKU” REALIZOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ NA ROK 2021 Z PROGRAMU OPERACYJNEGO IV: ROZWÓJ KIN; PRIORYTET I, MODERNIZACJA KIN

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z uwagi na rozwój działalności kinowej i konieczność dostosowania kina Praha do cyfrowego standardu oraz w celu dostosowania do cyfrowego standardu wyświetlania filmów i wykorzystania pełni możliwości posiadanego (od września 2020 r.) nowoczesnego cyfrowego projektora Barco SP4K-12C zakupił kinowy cyfrowy procesor dźwięku wielokanałowego oferujący pełne wsparcie formatów cyfrowych.

Zakupiony procesor będący sercem systemu nagłośnienia zapewni możliwość bezstratnego odtwarzania dźwięku bezpośrednio w formie cyfrowej i we wszystkich obowiązujących na świecie formatach dźwięku kinowego (m.in. Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Surround 7.1), dzięki czemu dystrybucja dźwięku będzie charakteryzować się wiernością reprodukcji bardzo dynamicznej i optymalnej jakościowo cyfrowej ścieżki dźwiękowej. Ponadto nowoczesny procesor dźwięku umożliwi dowolną konfigurację i zapewni również odpowiednią dystrybucję dźwięku analogowego i cyfrowego z zewnętrznych źródeł sygnału. Zakup przyczyni się to tego, że brzmienie ścieżek dźwiękowych będzie lepiej docierało do każdego miejsca na widowni i wraz z obrazem emitowanym z projektora najnowszej technologii stworzy audio-wizualny realizm i pozwoli na doświadczenie nowych wrażeń zmysłowych przez widzów naszego kina.

Zakup sfinansowano dzięki środkom budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej oraz w 70% środków kwalifikowanych z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Całkowita wartość projektu:                  24 823,86 PLN, w tym:

środki Województwa Mazowieckiego:         8 678,26 PLN

środki PISF:                                                14 127,40 PLN

środki własne:                                              2 018,20 PLN

 

DOTACJA CELOWA Z 17 WRZEŚNIA 2020 W RAMACH DOFINANSOWANIA PROJEKTU PN.: „CYFRYZACJA SALI KINOWEJ W KINIE PRAHA W WARSZAWIE” REALIZOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ NA ROK 2020 PO ROZWÓJ KIN, PRIORYTET II CYFRYZACJA KIN

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z uwagi na rozwój działalności kinowej i konieczność dostosowania kina Praha do cyfrowego standardu wyświetlania filmów w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie” zakupił w 2020 roku sprzęt do projekcji cyfrowych w standardzie DCI – projektor kinowy BARCO SP4K-12C wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym do poprawnego funkcjonowania systemu kinotechnicznego.

Zakup sfinansowano dzięki środkom budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej oraz w 50% środków kwalifikowanych z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z Programu Operacyjnego IV: Rozwój Kin; Priorytet: II, Cyfryzacja kin.

Całkowita wartość projektu:                  387 450,00 PLN, w tym:

środki Województwa Mazowieckiego:       205 947,00 PLN

środki PISF:                                               150 000,00 PLN

środki własne:                                              31 503,00 PLN

Galeria

Projektor BARCO SP4K-12C

 

DOTACJA CELOWA Z 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R. NA ARANŻACJĘ SALI KINOWEJ NR 2 W KINIE PRAHA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI TEATRALNEJ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 150.000,00 zł sala kinowa została przystosowana do prowadzenia działalności teatralnej w Kinie Praha. Dzięki tej inwestycji Teatr będzie mógł rozwijać swoją działalność teatralną.

Galeria

Elementy nowej aranżacji sali kinowej 

Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 1
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 2
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 3
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 4
Elementy aranżacji sali kinowej - zdjęcie 5

 

DOTACAJA CELOWA Z 4 LIPCA 2019 R. NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu  Województwa Mazowieckiego w wysokości 110.000 zł zakupiony został samochód osobowy Seat Leon na potrzeby działalności statutowej Teatru. Pojazd będzie służył do transportu artystów, pracowników teatru i obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Mazowsza i poza nim.  Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł rozwijać swoją działalność .

Galeria

Samochód osobowy Seat Leon

Seat Leon - zdjęcie przodu samochodu
Seat Leon - zdjęcie tyłu samochodu

 

 

DOTACJA Z 13 GRUDNIA 2018 R. NA ZAKUP I INSTALACJĘ SERWERA RACK’OWEGO.

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 139 644,36 zł zakupiony i zainstalowany został serwer rack’owy. Dzięki zakupionemu serwerowi Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury zwiększył bezpieczeństwo przetwarzanych i archiwizowanych danych, jednocześnie poprawiając stabilność systemu.

Galeria

Serwer rack'owy

Serwer rack'owy - zdjęcie 1
Serwer rack'owy - zdjęcie 2
Serwer rack'owy - zdjęcie 3

 

DOTACJA Z 13 MARCA 2018 R. NA ZAKUP FORTEPIANU CYFROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000 zł zakupiony został fortepian cyfrowy YAMAHA CLP-655GP. Dodatkowo instrument wyposażony jest w futerał ochronny i siedzisko dwuosobowe. Dzięki zakupionemu instrumentowi organizacja wydarzeń kulturalnych będzie niezależna od potrzeby wynajęcia instrumentu oraz strojenia od zewnętrznych usługodawców.

Galeria

Fortepian cyfrowy

Fortepian cyfrowy - zdjęcie 1
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 2
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 3
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 4
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 5
Fortepian cyfrowy - zdjęcie 6

 

DOTACJA Z 14 SIERPNIA 2017 R. NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU BUS

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 130.000 zł zakupiony został samochód typu bus, marki Peugeot Boxer. Pojazd będzie służył do przewozu osób (pracowników teatru, współrealizatorów, artystów i wykonawców) oraz scenografii, rekwizytów i przedmiotów niezbędnych do realizacji wydarzeń. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować działania kulturalne na terenie Mazowsza. 

Galeria

Samochód osobowy typu BUS

Zdjęcie busa - prawy bok
Zdjęcie busa - lewy przód
Zdjęcie busa - prawy przód
Zdjęcie busa - lewy tył
Zdjęcie busa - prawy tył