DYREKTOR

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Dział Finansów i Księgowości

Dział Organizacji i Kadr

Dział marketingu i organizacji widowni

Dział produkcji i koordynacji

Dział Administracji i Inwestycji

Image
Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Katarzyna Derdzikowska

tel.: 22 364 55 05

kom.: 665 505 602

katarzyna.derdzikowska@mteatr.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Obsługi Technicznej