WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA MAZOWSZU

Informujemy, że program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” będzie kontynuowany przez nasz Teatr przez cały 2024 rok.

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, finansowany z budżetu województwa. Do udziału w nim przystąpiło 28 instytucji kultury, prowadzonych przez samorząd województwa. Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z mazowieckich muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. Został zainicjonowany w 2023 roku.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które podczas zakupu biletu lub jego weryfikacji okażą legitymację osoby niepełnosprawnej wydaną przez powiatowy/miejski zespół ds. orzekania niepełnosprawności. Z programu mogą korzystać również towarzyszący im opiekunowie – mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Uczestnicy programu mogą skorzystać z preferencyjnej ceny biletu do mazowieckich instytucji kultury w wysokości równiej 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami oraz 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna.

Z programu mogą korzystać jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego, co każda z osób korzystających z preferencyjnej ceny biletu musi potwierdzić złożeniem oświadczenia. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania należy pobrać ze strony internetowej wybranej instytucji kultury lub w jej siedzibie. Poniżej załączony jest wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które mogą się różnić w zależności od zapisów stosowanych przez daną instytucję kultury, ponieważ każda z nich jest administratorem danych osobowych i może mieć inne zapisy dotyczące przetwarzania.

Opis dostępności:
- w najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczone są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- wejście jest na poziomie gruntu - nie ma przeszkód, by wjechać na wózku,
- ciąg pieszy ma wystarczającą szerokość i długość do wygodnego poruszania się wózkiem,
- drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniającą możliwość przejazdu wózkiem,
- kasy biletowe znajdują się na wprost wejścia głównego,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,
- w sali teatralnej dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – ich zarezerwowanie wymaga uprzedniego kontaktu z Zespołem Sprzedaży,
- zakup biletu możliwy jest w kasie Teatru. Przed zakupem należy skontaktować się z Zespołem Sprzedaży telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby potwierdzić dostępność miejsc i dokonać rezerwacji.

Dodatkowe informacje:
- za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu,
- opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w instytucji kultury,
- jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł, nie skorzystała z oferty instytucji kultury (była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.

Dokumenty do pobrania:
PROGRAM "WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA MAZOWSZU 2024

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA - MTM

Informacje o programie można znaleźć pod linkami:
www.mazovia.pl oraz www.mcps.com.pl