ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA NOMINACJI DO TNM 2020

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie nominacji do Teatralnych Nagród Muzycznych 2020 zostaje przełożone na dzień 19 czerwca 2020 r. w trybie § 10 ust. 4 Regulaminu Konkursu. Zmianie ulega § 6 ust. 1a Regulaminu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

§ 6 ust. 1aPierwszy etap Konkursu polega na przesłuchaniu, obejrzeniu i ocenie nadesłanych Formularzy Zgłoszenia i Materiałów Pokazowych dotyczących Zgłoszonych, przez Kapitułę Konkursu. Spośród nich w każdej kategorii Kapituła Konkursu wskaże trzy Nominacje. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 19 czerwca 2020 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Organizatora w Warszawie z udziałem mediów i Nominowanych oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.mteatr.pl. O wynikach pierwszego etapu Konkursu Nominowani zostaną poinformowani we wcześniejszym terminie. Nominowani zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie przekazanej informacji o wynikach do czasu ich oficjalnego ogłoszenia podczas konferencji w dniu 19 czerwca 2020 r. i w miarę możliwości do osobistego w niej uczestnictwa lub w formie online.”

Analogicznej zmianie ulega treść harmonogramu (załącznik nr 2 do regulaminu). Załącznik nr 1 i 3 (karta zgłoszeń i spis kategorii) pozostają bez zmian. Tekst jednolity Regulaminu po zmianach wraz
z zaktualizowanym harmonogramem Konkursu oraz niniejszym pismem zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.

Harmonogram

Regulamin Konkursu

Zmiana Terminu


Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: +48 795 127 921

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij