Inspicjent/ka

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatek/ kandydatów do współpracy
na stanowisku
  

INSPICJENT/KA

Zakres zadań:

 • organizacyjne kierowanie próbami i przedstawieniami, odpowiedzialność za punktualne ich rozpoczynanie i prawidłowy przebieg;
 • koordynacja działań zespołu aktorskiego, technicznego oraz realizatorów w czasie prób i spektakli poprzez kontrolę stanu przygotowania sceny oraz środków inscenizacji spektaklu tj. scenografii, kostiumów, rekwizytów, zmian technicznych, ruchu scenicznego;
 • prowadzenie egzemplarza inspicjenckiego spektaklu, w którym znajdują się informacje o zmianach technicznych w spektaklu, wejścia i zejścia aktorów ze sceny, plan scenografii, opis rekwizytów oraz inne informacje dotyczące przebiegu spektaklu;
 • przygotowanie i nadzór nad prawidłowym ustawieniem i eksploatacją rekwizytów, dekoracji, kostiumów;
 • dbanie o kształt artystyczny spektaklu poprzez koordynację przepływu informacji między zespołem aktorskim, reżyserem, zespołem technicznym;
 • dbanie o punktualne rozpoczynanie się spektaklu (ze strony produkcyjnej i gotowości artystów) przed każdym aktem (zarówno po przerwie);
 • współpraca z Kierownikiem artystycznym Teatru przy przygotowywaniu nut/egzemplarzy nutowych dla muzyków / solistów / poszczególnych zespołów i współprowadzeniu biblioteki literacko-muzycznej Teatru;
 • prowadzenie dokumentacji dot. każdego spektaklu/koncertu zawierającej opis wydarzenia/obsadę w celach archiwizacyjnych, a także współpraca dot. prowadzenia raportów z prób, wydarzeń.

Wymagania:

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • znajomości specyfiki pracy w teatrze, mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • umiejętności czytania nut/partytur/wyciągów fortepianowych;
 • umiejętności współpracy w zespole;
 • umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • dyspozycyjności (praca w godzinach wieczornych oraz w weekendy);
 • gotowości do pracy pod presją czasu i w szybko zmieniających się okolicznościach;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • wysokiej kultury osobistej.

Mile widziane: znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym, zaangażowanym zespole.

Zgłoszenia

 1. CV należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl z dopiskiem: „rekrutacja – MTM’’ do dnia 15 marca 2024 roku.
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko INSPICJENT/KA, ogłoszonego w dniu 27 lutego 2024 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”  

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.