Promocja projektów SOD i eKultura

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury brał udział w następujacych projektach:

1. Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego, którego celem jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt umożliwia tworzenie nowych form przekazu i udostępnianie on-line zarówno danych infrastruktury informacji przestrzennej, jak i dóbr kultury.

2. Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu, którego głównym celem jest świadczenie usług elektronicznych w zakresie kultury na terenie województwa mazowieckiego, ich ustandaryzowanie oraz ułatwienie odbiorcom tych usług wyszukiwania różnych wydarzeń kulturalnych i korzystania z e-usług oraz zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa mazowieckiego w jednym miejscu.