Ogłoszenie konkursu XIV Edycji Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury

16 marca 2020 roku rozpoczął się pierwszy etap XIV edycji konkursu TEATRALNE NAGRODY MUZYCZNE IM. JANA KIEPURY. Zamierzeniem organizatora tego wyjątkowego konkursu jest prezentowanie twórczości polskich teatrów muzycznych oraz polskich teatrów posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne i honorowanie najlepszych spośród zgłoszonych za wyróżniające osiągnięcia.

Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę, którą powoła Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego. W konkursie może wziąć udział każdy spektakl muzyczny, artysta, wykonawca i inny twórca zgłoszony przez dyrektora jednego z polskich teatrów muzycznych oraz polskich teatrów, posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne.

Spis kategorii XIV Edycji Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury, w których zostaną przyznane nagrody:

 1. Najlepszy spektakl;
 2. Najlepsza śpiewaczka operowa;
 3. Najlepszy śpiewak operowy;
 4. Najlepsza wokalistka musicalowa;
 5. Najlepszy wokalista musicalowy;
 6. Najlepsza tancerka (klasyka);
 7. Najlepszy tancerz (klasyka);
 8. Najlepsza tancerka (pozostałe formy taneczne);
 9. Najlepszy tancerz (pozostałe formy taneczne);
 10. Najlepszy reżyser;
 11. Najlepszy dyrygent;
 12. Najlepsza choreografia;
 13. Najlepsza scenografia;
 14. Najlepszy plakat teatralno-muzyczny;
 15. Najlepsze kostiumy.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznaje Nagrodę Specjalną za całokształt pracy artystycznej.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń przez dyrektorów teatrów to 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem Kapituła Konkursu ogłosi nominacje do dnia 8 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu Iwony Wyjastyk - Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, w którym zaprasza do udziału w konkursue:

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, iż rozpoczynamy XIV edycję Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury. Jest to jedyny ogólnopolski Konkurs, którego celem jest uhonorowanie artystów i twórców ze środowiska teatralno-muzycznego.

Sytuacja, w jakiej znalazły się instytucje kultury związana z walką z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Coronavirus) jest niezwykle trudna. Wszyscy dbamy teraz o ochronę zdrowia i bezpieczeństwo naszych współpracowników i wierzymy, że wspólna odpowiedzialność i konsekwentne przestrzeganie narzuconych zasad pozwoli na ponowne otwarcie naszych teatrów. Wierzę, że nastąpi to wkrótce, a nasze sale ponownie wypełnią się artystyczną atmosferą i tym co nadaje sens naszego funkcjonowania – cudowną interakcją pomiędzy artystami na scenie a chłonną sztuki publicznością. Mamy wszyscy ogromny dorobek i potencjał w zespołach tworzących nasze teatry, co niejednokrotnie pokazaliście Państwo w swoich produkcjach z ubiegłego roku. Kultura i sztuka ma się czym pochwalić i ma wiele powodów do dumy. Teraz w tym trudnym okresie jeszcze bardziej doceniamy jej leczniczą, terapeutyczną moc.

Z tym przekonaniem, zachęcam Państwa - Dyrektorów Teatrów do zgłaszania swoich kandydatów w tegorocznej edycji Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury. Przygotowywanie zgłoszeń, nawet w ramach pracy zdalnej pozwoli na kreatywne myślenie o dotychczasowych sukcesach artystycznych i oderwanie się od niepokojących komunikatów o sytuacji epidemicznej w kraju. Mam nadzieję, że tradycyjnie spotkamy się w ostatni poniedziałek września, by na początku kolejnego sezonu artystycznego nagrodzić najlepszych z najlepszych i znów twarzą w twarz porozmawiać o kulturze, sztuce, muzyce i ulotnych emocjach.

Zgłoszenia mogą dotyczyć spektakli, których premiera miała miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 16 kwietnia 2020 roku. W tym roku szczególnie zachęcam do wysyłania zgłoszeń drogą elektroniczną. W pierwszym etapie konkursu Kapituła po ocenie nadesłanych Formularzy Zgłoszeń i Materiałów Pokazowych wskaże trzy Nominacje w każdej kategorii. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 8 czerwca 2020 roku w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej z udziałem mediów i Nominowanych.
 

 W drugim etapie, Kapituła wyłoni Laureatów spośród osób nominowanych oraz Laureata Nagrody Specjalnej za całokształt pracy artystycznej. Ich nazwiska poznamy podczas uroczystej Gali wręczenia Nagród, która odbędzie się 28 września 2020 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

W załączeniu przesyłam pełny Regulamin Konkursu wraz z Formularzem Zgłoszenia, Harmonogramem oraz Spisem Kategorii, które dostępne są również na stronie internetowej Teatru www.mteatr.pl.

Jednocześnie informuję, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju,, terminy wskazane w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 


Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: +48 795 127 921

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij